Ymwneud â'ch morlin

Cyfle i fapio gwybodaeth leol a chymryd rhan mewn ymchwil arfordirol arloesol gydag Arsyllfa Ecostructure.

Mapio'n awr

What you think of coastal eco-engineering? Take our survey and let us know!

Cymryd rhan yn ein harolwg

Cyfle i gymryd rhan yn ein prosiectau mapio arfordirol

Illustration of a small pier

Strwythurau Arfordirol

Mae arnom angen gwybodaeth am y strwythurau sydd ar hyd eich arfordir chi

Dysgu mwy
Illustration of a plant in a Florence flask

Dyluniadau Sensitif o Safbwynt Ecolegol

Edrychwch ar ein harbrofion sy'n rhoi prawf ar ddyluniadau sensitif o safbwynt ecolegol ar gyfer strwythurau artiffisial o amgylch ein harfordiroedd. Llwythwch luniau a rhannwch eich barn â ni am y strwythurau!

Dysgu mwy
Illustration of a crab

Newidiadau i Fywyd Morol

Mae rhywogaethau morol yn symud, ac mae arnom angen eich help chi i olrhain llwybr y gragen foch, y top môr porffor a'r top môr danheddog ar arfordir Cymru neu Iwerddon.

Dysgu mwy

Beth yw diben Arsyllfa Ecostructure?

Platfform mapio yw’r Arsyllfa, ar gyfer gwaith ymchwil y prosiect Ecostructure (www.ecostructureproject.eu). Mae’r prosiect yn archwilio ffyrdd o ymgorffori dyluniadau sensitif o safbwynt ecolegol mewn strwythurau arfordirol artiffisial o amgylch arfordiroedd Môr Iwerddon. Diben hynny yw galluogi ein cymunedau arfordirol sy’n tyfu i addasu i’r heriau a ddaw oherwydd bod lefel y môr yn codi a bod patrymau tywydd eithafol yn datblygu, gan sicrhau ar yr un pryd bod lle’n cael ei ddarparu ar gyfer byd natur mewn prosiectau peirianneg arfordirol. Byddai defnyddio dyluniadau sensitif o safbwynt ecolegol mewn strwythurau arfordirol yn hybu manteision i’r amgylchedd, cymunedau arfordirol, a sectorau glas a gwyrdd economïau Cymru ac Iwerddon.

Dysgu mwy
Photo of a scientist securing an experiment on the coast Indented rocks

Sut y mae'r Arsyllfa yn gweithio?

Dechreuwch gyfrannu eich gwybodaeth i’r map yn awr!