Photo of a pier in Temby, Wales

Strwythurau arfordirol

Soniwch wrthym am y strwythurau artiffisial sydd ar hyd eich arfordir chi

Mae arnom angen gwybodaeth am y strwythurau sydd ar hyd eich arfordir chi

Ceir llawer o strwythurau artiffisial ar hyd arfordiroedd Môr Iwerddon, megis morgloddiau, pierau, torddyfroedd a harbwrs. Mae’n debyg y bydd angen mwy o lawer ohonynt yn ystod y blynyddoedd nesaf er mwyn helpu cymunedau arfordirol sy’n ehangu i addasu i’r hyn yr ydym yn disgwyl iddo ddigwydd, sef bod lefel y môr yn codi a bod patrymau tywydd eithafol yn datblygu. At hynny, bydd angen i strwythurau sy’n bodoli eisoes gael eu haddasu fel eu bod yn parhau’n addas i’w diben. I sicrhau bod prosiectau adeiladu arfordirol y dyfodol yn sensitif i fyd natur, mae angen i ni ddysgu am strwythurau sy’n bodoli yn barod a’u rôl mewn cymdeithas ac yn yr amgylchedd.

Mae ein hymchwilwyr yn chwilio am ffeithiau diddorol am y strwythurau sydd ar hyd eich arfordir. Er enghraifft, pryd y cawsant eu hadeiladu ac at ba ddiben? O ba ddeunyddiau y maent wedi’u hadeiladu? Pa mor bwysig ydynt i’r gymuned leol? Dyma lle gallwch chi helpu!

Pa fath o wybodaeth yr ydym yn chwilio amdani?

Illustration of fish on a hook

Gweithgareddau

Dywedwch wrthym a ydych yn defnyddio'r strwythurau sydd ar hyd eich arfordir, a sut yr ydych yn eu defnyddio. Ydych chi'n mynd am dro neu'n pysgota o'u hamgylch? Ydych chi'n cysgodi y tu ôl iddynt pan fyddwch yn cael picnic?

Illustration of document with graphs

Ffeithiau

Rhannwch ffeithiau diddorol â ni am y strwythurau sydd ar hyd eich arfordir. Er enghraifft, pryd y cawsant eu hadeiladu? O ba ddeunyddiau y maent wedi'u hadeiladu?

Illustration of a coastal scene with a heart

Gwerth

Dywedwch wrthym beth y mae'r strwythurau sydd ar hyd eich arfordir yn ei olygu i chi. Pa mor bwysig ydynt i'r gymuned leol? Fyddech chi'n hoffi pe baent yn wahanol?

Sut mae cymryd rhan

Dechreuwch gyfrannu eich gwybodaeth i’r map yn awr!